تجهیزات شهربازی

برچسب : shooting

 • Let’s Go Jungle
  Let’s Go Jungleابعاد: 224*140* 280
 • Fire Man2
  Fire Man2 مشخصات  ابعاد  طول  250 سانتی متر  عرض  110 سانتی متر  ارتفاع  205 سانتی متر
 • Ocean Force
  Ocean Forceمشخصات ابعاد طول 100 سانتی متر عرض 80   سانتی متر ارتفاع 207 سانتی متر
 • Dead Storm With Cabin
  Dead Storm With Cabinمشخصات ابعاد طول 285 سانتی متر عرض 145 سانتی متر ارتفاع 230 سانتی متر
 • Deadstorm Without Cabin
  Deadstorm Without Cabinمشخصات ابعاد طول 190 سانتی متر عرض 145 سانتی متر ارتفاع 230 سانتی متر
 • I-Target
  I-Targetمشخصات ابعاد طول 250 سانتی متر عرض 94   سانتی متر ارتفاع 230 سانتی متر
 • FastGun Man
  FastGun Manمشخصات ابعاد طول 175 سانتی متر عرض 114 سانتی متر ارتفاع 194 سانتی متر
 • Panic Museum
  Panic Museumمشخصات ابعاد طول 180 سانتی متر عرض 190 سانتی متر ارتفاع 212 سانتی متر

اخبار شهربازی