تجهیزات شهربازی

برچسب : Super MVP Basket

  • Super MVP Basket
    Super MVP Basket مشخصات  ابعاد  طول  325 سانتی متر  عرض 115  سانتی متر  ارتفاع  285 سانتی متر  
  • Super MVP Basket
    Super MVP Basket مشخصات  ابعاد  طول  325 سانتی متر  عرض  115 سانتی متر  ارتفاع  285 سانتی متر

اخبار شهربازی