تجهیزات شهربازی

برچسب : Toy Story

  • Toy Story
    Toy Story مشخصات  ابعاد  طول  70 سانتی متر  عرض  82 سانتی متر  ارتفاع  185 سانتی متر  
  • Toy Story
    Toy Storyمشخصات ابعاد طول 114   سانتی متر عرض 112   سانتی متر ارتفاع 210   سانتی متر
  • Toy Story
    Toy Story مشخصات  ابعاد  طول  114 سانتی متر  عرض  112 سانتی متر  ارتفاع  210 سانتی متر

اخبار شهربازی